Przetargi

Ogłoszenie o Zamówieniu


Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej
,,ZAODRZE,, w Opolu
45-714 Opole, ul. Licealna 18
tel. 077 474 77 78
strona internetowa: www.zozzaodrze.opole.pl
e-mail: iwodaw (at) vp.pl 1
1 zamiast (at) wpisz @ - ochrona antyspamowa

Znak sprawy:
ZP/1/2014

Przedmiot zamówienia:
Dostawa szczepionek
Kod CPV - 33651600-4.

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości
kwoty 193 000 euro.Dodane dnia: 08.04.2014
Webmaster Admin | © All Rights Reserved.