Struktrura organizacyjna


1. Poradnia Ogólna, prowadzi programy:
  - profilaktyka chorób krążenia,
  • Program adresowany jest do kobiet i męż-
   czyzn w wieku 35,40,45,50,55 lat, którzy wcześniej nie mieli zdiagnozowanych zmian dotyczących układu krążenia,
  • Nie jest wymagane skierowanie.
2. Poradnia Dziecięca.
3. Poradnia Geriatryczna.
4. Poradnia Ginekologiczna, program:
  - profilaktyka raka szyjki macicy
  • Program adresowany jest do kobiet w wieku 25 do 59 lat, które nie wykonywały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.
5. Poradnia Proktologiczna.
6. Poradnia Medycyny Pracy.
7. Dział diagnostyki laboratoryjnej.
8. Gabinet zabiegowy.
9. Pracownie:
  • Ultrasonograficzna,
  • Elektrokardiologiczna.


Webmaster Admin | © All Rights Reserved.