Zapraszamy do zapoznania się z programem bezpłatnych szczepień dla osób od 65 roku życia finansowanych przez Miasto Opole.

W zwi±zku z realizacj± przez Miasto Opole szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie, uprzejmie informujemy że wszystkie zakupione szczepionki zostały wykorzystane.

Seniorzy byli szczepieni szczepionk± Vaxigrip Tetra (4 – walentn±). Z informacji uzyskanych od INTERPHARMA SP Z O O - dostawcy szczepionki wynika, iż szczepionka ta jest już niedostępna na rynku oraz nie jest już planowane wznowienie obrotu t± szczepionk±
w sezonie 2017/2018.

Szczepienia przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia zostan± wznowione w styczniu 2018 r. i potrwaj± do marca 2018 r.

W chwili obecnej na rynku jest dostępna szczepionka o nazwie Influvag
(3-walentna). Osoby zainteresowane zaszczepieniem t± szczepionk± proszone s± o kontakt z realizatorami szczepień:


  • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu przy ul. Ko¶ciuszki 2
   (telefon kontaktowy: 77 40 20 313),

  • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „¦ródmie¶cie” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30
   (telefon kontaktowy: 77 44 12 092),

  • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu przy ul. Licealnej 18
   (telefon kontaktowy: 77 47 44 692).

Webmaster Admin | © All Rights Reserved.